Giúp web site bạn mạnh mẽ hơn

Trong Trang chủ link kubet Sâm lốc, các kiểu bài tứ (cặp tứ quý) là một phần quan trọng của chiến thuật chơi. Dưới đây là một số kiểu bài tứ phổ biến:

 1. Tứ quý thông (Tứ quý số liên tiếp):
  • Tứ quý thông là khi bạn đánh ra bốn quân bài có giá trị liên tiếp. Ví dụ: 7, 8, 9, 10.
 2. Tứ quý đôi (Tứ quý giống nhau):
  • Tứ quý đôi là khi bạn đánh ra bốn quân bài có giá trị giống nhau. Ví dụ: 6, 6, 6, 6.
 3. Tứ quý bích (Tứ quý quân bích):
  • Tứ quý bích là khi bạn đánh ra bốn quân bích có giá trị giống nhau. Ví dụ: 9♣️, 9♣️, 9♣️, 9♣️.
 4. Tứ quý chuồn (Tứ quý quân chuồn):
  • Tứ quý chuồn là khi bạn đánh ra bốn quân chuồn có giá trị giống nhau. Ví dụ: 8♦️, 8♦️, 8♦️, 8♦️.
 5. Tứ quý cơ (Tứ quý quân cơ):
  • Tứ quý cơ là khi bạn đánh ra bốn quân cơ có giá trị giống nhau. Ví dụ: Q♥️, Q♥️, Q♥️, Q♥️.
 6. Tứ quý rô (Tứ quý quân rô):
  • Tứ quý rô là khi bạn đánh ra bốn quân rô có giá trị giống nhau. Ví dụ: K♠️, K♠️, K♠️, K♠️.

Những kiểu bài tứ trên thường đòi hỏi chiến thuật và kỹ năng đánh bài cao, và chúng có thể tạo ra sức mạnh lớn trong quá trình chơi Sâm lốc.

Các kiểu bài đặc biệt trong Sâm lốc

Trong Sâm lốc, có một số kiểu bài đặc biệt có quy tắc đánh riêng biệt và có giá trị lớn. Dưới đây là một số kiểu bài đặc biệt:

 1. Thùng phá sảnh (Thùng sảnh):
  • Thùng sảnh là khi bạn có một bộ sảnh từ 3 đến A đồng chất. Nếu tất cả các quân bài trong bộ sảnh là cùng một màu, gọi là “thùng phá sảnh”.
 2. Cù lũ (Cù lũ thường hoặc cù lũ đặc biệt):
  • Cù lũ thường là khi bạn có một bộ sảnh từ 3 đến A không đồng chất. Cù lũ đặc biệt là khi bộ sảnh bắt đầu từ 2 và kết thúc bằng A (2, 3, 4, 5, A).
 3. Sám (Tứ quý đồng chất):
  • Sám là khi bạn có bốn quân bài cùng số, đồng chất.
 4. Cắt đôi (Hai cặp đồng chất):
  • Cắt đôi là khi bạn có hai cặp quân bài giống nhau, đồng chất.
 5. Thùng (Thùng không sảnh):
  • Thùng là khi bạn có năm quân bài cùng màu, không phải sảnh.

Những kiểu bài đặc biệt này có giá trị cao và thường đóng vai trò quan trọng trong việc xác định người chiến thắng trong mỗi ván chơi.

Trong Sâm lốc, có hai kiểu bài đặc biệt, đó là:

 • Sám 2
 • Tứ quý

Sám 2 là kiểu bài bao gồm ba lá bài 2 cùng màu. Sám 2 có giá trị cao thứ ba trong Sâm lốc, chỉ sau thùng phá sảnh và tứ quý.

Tứ quý là kiểu bài bao gồm bốn lá bài cùng giá trị, nhưng không đồng chất. Tứ quý có giá trị cao nhất trong Sâm lốc, cao hơn cả thùng phá sảnh.

Các kiểu bài đặc biệt trong Sâm lốc có những đặc điểm sau:

 • Không thể chặn bằng các kiểu bài khác.
 • Có thể chặn bất kỳ kiểu bài nào của đối thủ.
 • Nếu bị chặt, người chơi sẽ bị phạt 20 lá.

Trong trường hợp người chơi có cả sám 2 và tứ quý, người chơi có thể lựa chọn đánh sám 2 hoặc tứ quý. Nếu người chơi đánh sám 2, người chơi sẽ có quyền đánh trước trong ván tiếp theo. Nếu người chơi đánh tứ quý, người chơi sẽ có quyền đánh trước trong ván hiện tại.

Ví dụ:

 • Người chơi có tứ quý 2 và sám 2. Người chơi có thể lựa chọn đánh tứ quý 2 hoặc sám 2. Nếu người chơi đánh tứ quý 2, người chơi sẽ có quyền đánh trước trong ván hiện tại. Nếu người chơi đánh sám 2, người chơi sẽ có quyền đánh trước trong ván tiếp theo.